בחזקתי ניסיון והכשרה אשר קיבלתי דרך תוכניות למודים רשמיות של מדינת ישראל וחברת Microsoft.
בנוסף באופן פעיל אני רוכש השכלה נוספת בלימודים עצמאיים אשר מעניקים תעודות על השלמת הקורס.

באמצעות הקישור הבא - ניתן להגיע לספרייה המכילה את התעודות אשר קיבלתי ואשר מוצגות לעיונכם.

באמצעות הקישור הבא - ניתן להגיע לספרייה המכילה מכתבי תודה והמלצה אשר קיבלתי מלקוחות.