יצירת קשר

טלפון נייד: 054-9814848 (ניתן לשלוח הודעות באמצעות WhatsApp או SMS לנוחותכם.)
דואר אלקטרוני: bendavid.liron@gmail.com
פקס: 04-8400694
מען למכתבים: ת.ד. 250 קרית ביאליק מיקוד 27101