תקנוןתקנון שירות

הגדרות
 1. "הטכנאי" - לירון בן-דוד (ע.מ. 200553154) או גורם מטעמו.
 2. "הלקוח" - כל מבקש שירות בין אם הוא משלם בפועל, בעל הציוד או צד בעניין.
תיקון ושירות
 1. קבלת השירות מהווה הסכמה לכללי תקנון זה.
 2. בסיום מתן השירות הלקוח מתחייב לבדוק את שלמות הציוד ותקינותו טרם עזיבת הטכנאי ו\או טרם עזיבת הלקוח את המעבדה.
 3. הלקוח מתחייב לשלם את מלוא הסכום הנדרש בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה.
 4. האחריות המלאה על מידע אישי של הלקוח היא של הלקוח עצמו, מומלץ כי הלקוח יבצע גיבוי לפני מתן ציוד לשירות.
 5. בעת מתן שירות במעבדה או בבית הלקוח התשלום הוא בסיום השירות - בעת מתן "תמיכה מרחוק" או "תמיכה בדואר אלקטרוני" התשלום מראש בלבד.
 6. עבור "תמיכה מרחוק" ו"תמיכה בבית הלקוח" יש לבצע תיאום מראש, אין לשלוח תשלום באמצעות האתר עבור שירותים אלו לפני שהתבצע תיאום.
רכישת ציוד
 1. האחריות הניתנת על המוצרים היא של הספק בלבד ובכפוף לתנאים אשר מפורסמים על ידי הספק.
 2. רכישת ציוד בתיאום מראש, בכפוף להסכמת הטכנאי ובתשלום מזומן מראש.
 3. החזרת מוצרים אך ורק לפי תנאי הספק ובכפוף להסכמתו.
מסירת ציוד למעבדה
 1. הלקוח יקבל את הציוד חזרה לאחר סיום מתן השירות והסדרת התשלום.
 2. במידה והלקוח טרם הסדיר את התשלום הציוד יישאר במעבדה עד להסדרת התשלום.
 3. במקרה שלקוח השאיר ציוד במעבדה ולא יצר קשר, לא ניתן היה להשיגו במשך שלושה שבועות יחשב כי הוא מוותר על הציוד שנמסר למעבדה והטכנאי לא יהיה אחראי על ציוד זה.
 4. היה ולקוח השאיר את ציודו במעבדה למעלה מ45 יום ובהתאם לסעיף 3 לא ניתן היה להשיגו ציודו האישי אשר ננטש במעבדה יעבור לבעלותו של הטכנאי.
תנאי תשלום
 1. במזומן - בסיום מתן השירות לידי הטכנאי אשר ימסור חשבונית מס\קבלה כנגד התשלום.
 2. באשראי - באמצעות שירות התשלומים המקוון PayPal, דרך כפתורי התשלום בעמוד התשלומים באתר או עבור הזמנה מיוחדת דרך טופס תשלום שיישלח בדואר אלקטרוני.
  הערה: לאחר תשלום באשראי יתקבל בדואר האלקטרוני אישור תשלום משירות PayPal אולם חשבונית מס\קבלה תישלח בדואר ישראל לאחר מכן אל הכתובת אותה פירט הלקוח בשירות PayPal.
 3. המחאות - עבור שירות במעבדה בלבד, ההמחאה תופקד ולאחר שלושה ימי עסקים ופירעון ההמחאה יימסר הציוד בחזרה ללקוח.
תנאים נוספים
 1. הטכנאי לא ישא באחריות כתוצאה מנזקים הנובעים מכוח עליון או כיוצא מהם במישרין או בעקיפין.
 2. הטכנאי לא יהיה אחראי לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו\או לציוד, שייגרם כתוצאה מרכישת ו\או קבלת השירות או כתוצאה משימוש לא תקין של הלקוח בציודו האישי.
 3. אין הטכנאי אחראי לנזק תוצאתי ו\או נסיבתי ו\או לאובדן רווח ישיר ו\או עקיף ו\או כלכלי ו\או אובדן רווחים הכנסה, פגיעה במוניטין ו\או נזק כספי אחר כלשהו ו\או עגמת נפש הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
 4. אין כל התחייבות מצד הטכנאי להתאמת השירות.המוצר למטרה אשר הלקוח הזמין אותו.
 5. אין אחריות על שירות הסרת וירוסים ונוזקות ושירות תמיכה בדואר אלקטרוני. 
 6. אחריות עבור חלקי חומרה וציוד חדש - על ידי הספק בלבד, למימוש אחריות המוצר יימסר לטכנאי אשר במידה והמוצר עומד בתנאי האחריות של הספק יפעל כמידת האפשר למימוש האחריות עבור הלקוח.
 7. אחריות עבור כלל השירותים האחרים  7 ימים מיום מתן השירות, האחריות עבור הטיפול שניתן בשירות בלבד - אין אחריות על נזקים הנובעים מתקלות חומרה \ תוכנה \ טעות אנוש של המשתמש ו\או וירוסים ונוזוקות ומתן האחריות יהיה בכל מקרה תחת שיקול דעתו הבלעדי של הטכנאי.
 8. קבלת שירות מהווה הסכמה לכל תנאי תקנון זה.
 9. בכל מחלוקת הסמכות השיפוטית תהייה בבית המשפט בקריות.
התקנון מתעדכן מעת לעת והמהדורה הקובעת תהייה זו המופיעה באתר ובמשרד.
ט.ל.ח.